Το κρυπτόλεξο των χρονικών της Νάρνια

Αφού εντοπίσετε στο κρυπτόλεξο μια λέξη από τη λίστα, σύρτε πάνω της το ποντίκι κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί, αρχίζοντας απο το πρώτο γράμμα μέχρι και το τελευταίο. Αν είναι σωστή, η λέξη θα μείνει σημειωμένη στο κρυπτόλεξο και θα σβηστεί από τη λίστα.

Oι λέξεις είναι κρυμμένες οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια.

Αν απελπιστείτε μπορείτε να πατήσετε την "λύση" ή να ξεκινήσετε ξανά "από την αρχή".

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

 

Subscribe Herebookbook.gr εργαστήρια

συνδέσεις
bookbook.gr
κλείσιμο